Op donderdag 28 maart 2013 geeft het Identitair Verzet de aftrap van een actiecampagne tegen de invasie van oost-Europese gastarbeiders in Boskoop. Het gemeentebestuur van Boskoop heeft het plan opgevat een hotel te bouwen voor werkzoekende buitenlanders. Er moeten ruim 340 gastarbeiders in het hotel gaan verblijven.

Het Identitair Verzet keert zich samen met de Boskopers tegen deze invasie van goedkope arbeidsmigranten uit het Oostblok vanuit de volgende overwegingen:

Sociaal: In het Groene Hart zijn er zo’n tienduizend mensen die werk zoeken. De werkloosheid onder jongeren is in Alphen toegenomen met 28 procent, Rijnswoude zag het cijfer oplopen met 34 procent en Boskoop zag het aantal zelfs oplopen met 100%! Arbeidsplaatsen behoren te worden ingevuld door werkloze Nederlanders uit de eigen regio.

Economisch: Het aantrekken van arbeidskrachten vanuit het buitenland zorgt ervoor dat het verdiende geld niet in Nederland terecht komt maar zal worden uitgevoerd. Hierdoor word bijvoorbeeld het verdiende geld niet uitgegeven bij de lokale middenstand maar in Warschau of Boedapest.
Daarnaast word er oneerlijke concurrentie bedreven door malafide uitzendbureaus. Deze mensenhandelaren gebruiken in Polen en Hongarije schijnconstructies om arbeiders goedkoper in te kunnen zetten in de Nederlandse tuinbouw. De constructie houdt in dat arbeiders volgens de Poolse of Hongaarse regels worden betaald en rond de 500 euro per maand krijgen. Dat salaris wordt in Nederland aangevuld met een onkostenvergoeding van duizend euro waarover geen belasting betaald hoeft te worden. Hierdoor lopen de gemeentes met tuinbouw en de Nederlandse staat miljoenen mis aan belastingen.

Cultureel: Oost-Europeanen hebben geen enkele binding met onze gemeenschap en ons land. De culturele verschillen zijn dan ook erg groot. Ze zullen zelden een constructief onderdeel kunnen gaan uitmaken van hun tijdelijke(?) leefomgeving. Ze spreken onze taal niet en zullen zich ’s avonds en in het weekeinde sneller gaan vervelen met alle ellende van dien. Waar dat toe kan leiden kunnen de mensen uit Den Haag en het Westland u alles over vertellen: vechtpartijen, openbare dronkenschap en kleine criminaliteit om maar enkele voorbeelden te noemen.
Samenvattend is er dus het plan om van gemeenschapsgeld, opgebracht door de Boskoper, een hotel neer te zetten voor mensen die daarmee de huisvesting krijgen om de banen in te nemen die ook ingevuld kunnen worden door de Boskoper. De gemeente verwacht zonder een luxe hotel veel meer overlast van de honderden Oostblokkers in het centrum.

De gemeente hoort gemeenschapsgeld te investeren in Boskoop voor de Boskopers. Het Identitair Verzet eist dan ook de volgende zaken:
– Stopzetting van het voornemen om een hotel neer te zetten voor honderden Oost Europeanen.
– Na stopzetting het vrijgekomen geld investeren in de instroming van werkloze inwoners van het Groene Hart in de tuinbouwsector.
– Onderzoek naar de belasting ontduikende constructies van malafide uitzendbureaus.

U kunt zelf (ook) in actie komen! Iedereen kan iets doen, mits de wil aanwezig is.

– Stuur ons een emailbericht en wij houden u op de hoogte als de gemeente nieuwe stappen neemt of als wij nieuwe acties ontplooien.
Schrijf uw partij in de gemeenteraad aan en geef aan dat u het niet eens bent met de gang van zaken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *