Wij van het Identitair Verzet zoeken pro actief de bevolking op om verschillende standpunten voor het voetlicht te brengen. Dat kan door middel van een folder zijn, het ophangen van posters maar ook het voeren van gesprekken op straat. Het zou bijna vernieuwend genoemd kunnen worden in deze internettijden!  Borrels en folderacties plaatsen wij normaliter niet op de webstek, maar deze wilden wij u niet onthouden.

Sinds lange tijd is er ook in Utrecht jaarlijks een Luikse markt. Activisten van afdeling Utrecht grepen deze kans aan om daar folders te verspreiden aangaande de hereniging van Vlaanderen en Nederland. Onbekend maakt onbemind. Door het gebrek aan aandacht voor de geschiedenis van de Nederlanden tijdens lessen op school, of dit nou bij het vak economie, geschiedenis, Nederlands of maatschappijleer is, staan Nederlanders niet stil bij de vele voordelen die een herenigd Nederland en Vlaanderen met zich mee zou brengen.

Om aandacht te vragen voor deze goede zaak hebben Identitairen deze tekst en de websverwijzing verspreid onder het winkelend publiek:

In 2015 zal het 200 jaar geleden zijn dat Nederland (Noord-Nederland) en Vlaanderen (Zuid-Nederland) voor een korte periode van vijftien jaar binnen één staatsverband verenigd werden. Door toedoen van Walen en andere separatistische krachten die de geopolitieke ambities van Frankrijk genegen waren kwam in 1830 een einde aan het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

“De artificiële Belgische staat werd in het leven geroepen en de rechten van de Zuid Nederlanders, de meerderheid van de bevolking, werden miskend. Het Nederlands werd verbannen uit het bestuur, het gerecht, het onderwijs, …..

Nu, haast 200 jaar later, wordt de Nederlandse meerderheid nog altijd politiek aan banden gelegd door het Belgische regime.. België droeg van in den beginne de kiem van een onwerkbare staatvorm in zich en sleept zich vandaag de dag nog steeds van de ene staatshervorming naar de andere. Intussen blijft een onnatuurlijke grens Vlamingen, Brabanders en Limburgers van elkaar en van de rest van Noord Nederland scheiden. Ondanks de eeuwen scheiding blijft de wens in het Zuiden en in het Noorden levend én actueel om samen maximaal op te komen voor een doorgedreven koesteren en behartigen van ons Nederlanderschap een absolute noodzaak in een eengemaakt Europa en een globaliserende wereld.

Alle Nederlanders uit Noord en Zuid in één staatsverband verenigen is wellicht niet op korte termijn verwezenlijkbaar. Maar intussen, dringen ondergetekenden hoe dan ook aan op verregaande samenwerking, zowel op het culturele, economische, sociale als politieke vlak. Met het oog op 2015 willen ondergetekenden alle steun toezeggen aan alle initiatieven die vanaf nu genomen worden om de Nederlandse integratie te bevorderen.

DeNederlandenherenigd.nl

Verspreid de internetverwijzing en teken zelf ook als u bovenstaande tekst onderschrijft! Ω

3 thoughts on “Het Identitair Verzet actief op de Luikse markt voor de hereniging!”

  1. Geweldig initiatief, landen, regio met nagenoeg dezelfde cultuur dien en samen zich sterk te maken tegen de EU-grenzenloze Schengen politiek om van Europa een etnische lappendeken te maken met continue wrijving, irritaties, wederzijds geweld, diefstal en berovingen door etnische groepen die geen affiniteit hebben met ons landsdeel.

  2. Ik ben al jarenlang een voorstander van de hereniging tussen deze 2 gebieden. Ik ben zelf een Nederlander, maar ik kan me voorstellen dat Vlaanderen ook langzaam genoeg krijgt van dat geld kostende Wallonië. Ik ben in ieder geval voor!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *