Op 18 juni 2013 hebben sympathisanten van het Identitair Verzet de toegangspoort naar de scholengemeenschap Ibn Ghaldoun afgesloten met een kettingslot, vergezeld van een spandoek met de tekst “Wij doen wat de politiek zou moeten doen”.

Ibn Ghaldoun is recentelijk veelvuldig in het nieuws geweest wegens de grootschalige diefstal van eindexamens en het gebrek aan optreden hiertegen door de schoolleiding, maar het ging al veel eerder –én vaker- fout. Zo blijkt in 2007 dat de scholengemeenschap onrechtmatig subsidiegeld uitgeeft aan vakanties die “geen educatief karakter” hebben, het op de loonlijst hebben van twee imams die geen bijdrage leveren aan het onderwijs en meer van dit soort zaken. In totaal wist Ibn Ghaldoun voor ruim 1.2 miljoen euro gemeenschapsgeld te misbruiken voor weinig educatieve activiteiten.

Dat dit misbruikte geld niet ten goede is gekomen van de kwaliteit van onderwijs blijkt evenwel uit de resultaten. De school wordt door de onderwijsinspectie gekwalificeerd als ‘zwak’ en ‘zeer zwak’, en de vlag mag gehesen worden als een deel van de opleidingen met een gemiddelde van 5,9 tegen de ondergrens van voldoende aan bungelt.

Waar dit in onze ogen al reden genoeg zou moeten zijn een school te sluiten, werden dit jaar tientallen eindexamens uit de kluis van de scholengemeenschap gestolen door leerlingen. De verdachten worden momenteel in voorarrest gehouden, en de vader van een van de daders –en tevens natuurkundedocent op het Ibn Ghaldoun- is op non-actief gesteld. Bij de daad zijn echter meer leerlingen betrokken dan slechts deze groep, zo hadden de meeste VWO- kandidaten de gestolen examens bemachtigd.  Niet alleen hebben de daders, en de leerlingen/ helers die bij hebben gedragen aan de handel in deze examens, een strafbaar feit begaan, zij hebben de geldigheid van alle landelijke eindexamenuitslagen in het geding gebracht.

Al deze feiten in ogenschouw nemende is het Identitair Verzet van mening dat er maar een blijvende oplossing mogelijk is in deze situatie; directe sluiting van Ibn Ghaldoun. Een eis waar de PVV, de Rotterdamse CDA wethouder De Jonge en sinds vandaag ook de PvdA zich bij aansluiten. Uit een representatieve peiling gehouden door Spits Nieuws blijkt eveneens dat 78% van de representanten gaven hierbij aan voor sluiting te zijn en/of de actie een warm hart toe te dragen.

Het Identitair Verzet betreurt ten zeerste dat medewerkers van de pers zijn aangevallen door een leerling tijdens berichtgeving aangaande de gevoerde actie. Geweld maakt nooit deel uit van het maatschappelijk debat. Om verdere gewelddadige escalatie te voorkomen, en journalisten niet in gevaar te brengen, roepen wij onze sympathisanten dan ook op eventuele vervolgacties achterwege te laten. Wij wensen de getroffen medewerkers van de pers een voorspoedig herstel toe.

 

3 thoughts on “Sluiting Ibn Ghaldoun scholengemeenschap”

  1. Fantàstisch! Nu nog het hele volk uit hun luie stoelen en in opstand komen en deze idioten die zich ‘overheid’ noemen, voor de krijgsrecht dagen en schoon schip maken!
    Hoe kun je je aansluiten bij deze verzet organisatie?!

  2. Hele goede actie. Hoeveel keer moet je de fout ingaan om iets gedaan te krijgen hier in dit land? Het is klaar nu. Sluiten die hap. Ga zo door.!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *