Woensdag 7 augustus hebben zeven activisten van het Identitair Verzet een tegengeluid laten horen bij het extreem linkse No Border Camp in Rotterdam.

Het No Border Camp maakt onderdeel uit van een rondreizende troep extreem linkse activisten die elk jaar in een ander land de tenten optrekken. Vanuit dat kamp wordt er dan een week lang aandacht gevraagd voor de vluchtelingenstrijd en het steeds crimineler wordende verzet tegen het huidige migratiebeleid. Dat deze No Border Camps in het verleden dikwijls uit de hand zijn gelopen wordt onderbelicht in de reguliere media. Enige weblogs zoals Rechts Actueel hebben er wel aandacht aan besteed. Ook in Rotterdam worden er structurele overtredingen en misdrijven begaan. Redenen genoeg voor de politie om tot ontruiming en arrestatie over te gaan. Helaas hebben de gemeente en politie besloten tot een appeasement politiek. Zo goed als alles wordt toe gestaan, in de hoop dat het circus maar weer snel voorbij trekt.

Waar de gemeente, media en politie verzaakt wordt verzet een plicht.  Woensdag 7 augustus trok een groep activisten naar het Rotterdamse havengebied om eens een ander geluid te laten horen. Langsvarend op een schip werden er leuzen geroepen en een spandoek getoond vanaf de waterkant. In de achterliggende wijken zijn vier activisten uren in de weer geweest om folders te verspreiden onder de wijkbewoners met meer achtergronden over het verleden van de No Border Camps en de werkelijke problematiek aangaande de asieleisers.

Dat dit niet door alle randcriminelen van het No Border Camp werd geapprecieerd bleek uit de stenenregen die rondom het schip neer kwam. De mensen die niet gooiden stonden te joelen en obscene gebaren te maken. De stenenregen werd gestopt door mevrouw van Veen, een van de organisatoren van het kamp. Niet vanwege pacifistische redenen, wèl omdat er een motorrijder van de politie aan kwam rijden.

Onze activisten werden naar de kant gehaald en.. Gearresteerd. Wegens openbare ordeverstoring, wegens het varen op de Maas met een spandoek.

Bij de criminele activiteiten tot zover van het No Border Camp is er nog niemand gearresteerd. Niet na het kraken van het terrein. Niet na de illegale demonstraties. Niet bij de meerdere verstoringen van de openbare orde. Niet bij het blokkeren van een politiebureau die de veiligheid in het havengebied moet waarborgen en ook niet na de pogingen tot doodslag op  de activisten van het Identitair Verzet door middel van het werpen van stenen.

Wij bedanken de nieuwe activisten die zich hebben aangesloten bij het Identitair Verzet, met een actie idee kwamen en meteen tot actie overgingen.  Sommigen zijn al wat meer ervaren met buitenparlementaire acties, voor anderen was dit de eerste keer. Op naar de volgende acties deze week!

We moedigen alle groepen, organisaties, collectieven en individuen om gedecentraliseerde acties en andere initiatieven te verrichten gedurende en na het No Border Camp, of op enige andere mogelijke (legale) wijze iets te ondernemen tegen de asieleisers problematiek!  Ω

 

WatergeuzenIllegaal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *