Rotterdam is een week lang geteisterd door illegale protesten, misdrijven en wetsovertredingen van de links- extremistische bewoners en aanhangers van het No Border Camp. Het No Border Camp is een groepering met een lange geschiedenis van geweld en wetsovertredingen in hun propagandatour door Europa. Dat dit ook in Nederland niet uit kon blijven was voor eenieder bekend, behalve de politieke elite in de gemeenteraad – met uitzondering van Leefbaar Rotterdam-, welke besloot dat de linkse fascisten mochten blijven manifesteren op gekraakt terrein zolang er geen overlast uit voort kwam. Dat illegale manifestaties, vernieling van gemeente eigendom, het belemmeren van hulpdiensten bij hun werkzaamheden, racistische intimidatie van autochtone Nederlanders, meerdere vernielingen van privé-eigendom en meer van dit soort activiteiten schijnbaar niet als overlast gezien worden blijkt uit het gebrek aan ingrijpen door de gemeente Rotterdam.

Als kers op de taart heeft de gemeente Rotterdam besloten de vernielzuchtige ‘progressievelingen’ een demonstratievergunning te verstrekken in het centrum van Rotterdam. Een demonstratievergunning waarvoor als eerste een aanvraag werd gedaan door aanhangers van het Identitair Verzet! De Gemeente achtte het nodig het Identitair Verzet te verbannen naar een uitgestorven industrieterrein aan de rand van de stad terwijl de anarchistische verzameling van krakers, racisten en illegalen hun haatgevulde boodschap in het centrum mocht verkondigen.

Het Identitair Verzet heeft afgezien van deze farce die de gemeente ons aanbood, wij gaan geen wandeltocht maken langs uitgestorven blokken beton terwijl in het centrum de ondergang van onze samenleving en cultuur wordt gepredikt. Om deze reden heeft het Identitair Verzet eenieder opgeroepen om spontane protesten te voeren langs de route van deze processie van wettelozen.  Spontane protesten zoals deze week alleen al meermaals ongestraft kon worden gehouden door de ‘activisten’ van het NBC.

Uiteraard bleek ook dit keer de gemeente Rotterdam een aangezicht van marxistische willekeur te verbergen achter een fatsoenlijk masker. Een deel van de aanwezige sympathisanten van het Identitair Verzet zijn aangehouden door de politionele diensten (iets wat de dienders niet eens bij de anarchisten deden toen deze het politiebureau blokkeerden) voor het vreedzaam omhooghouden van pamfletten en het roepen van de leus ‘Illegaal is Crimineel”. Uiteraard heeft ook de politie moeten concluderen dat onze sympathisanten volledig binnen de grenzen van de wet handelden en slechts gebruik maakten van hun grondwettelijke rechten, en werd onze aanhang snel op vrije voeten gesteld. Natuurlijk wel met een forse boete, de schoonmaakkosten van  het gekraakte terrein en de ondergespoten Rotterdamse monumenten moeten immers ergens van betaald worden!

Indien ook ù solidair met onze zaak bent en ons een financieel hart onder de riem wilt steken, kan dat natuurlijk via de ‘Paypal’- knop aan de rechterzijde van onze pagina. Het Identitair Verzet zal zich ook de komende tijd in blijven zetten waar de overheid verzaakt. Wij zijn dan ook dankbaar voor de vele activisten en sympathisanten die een tegengeluid langs de route hebben laten horen. Een tegengeluid dat ook door omstanders werd gedeeld en verwelkomd, Illegaal = Crimineel! Ω

 

Illegaal is Crimineel!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *