Vanuit gans Europa trokken vaderlandslievende jongeren naar Vlaanderen om het colloquium bij te wonen van de NSV (Nationalistische Studenten Vereniging) op 30 november jl. Een interessant initiatief om een kijkje bij elkaar in de keuken te nemen, nieuwe mensen te ontmoeten en te kijken wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt.

Zo waren er onder andere Duitse jongeren van de Junge Nationaldemokraten, jonge schrijvers van de krant Junge Freiheit en mensen van de Identitäre Bewegung. Ook waren er Italiaanse jongeren van Blocco Studentesco en Giovanni Padania, vanuit Nederland kwam natuurlijk het Identitair Verzet.
Verschillende organisaties konden zich voorstellen op de eerste verdieping van de Leeuw van Vlaanderen. De eigenaren achter deze locatie durfden wel hun nek uit te steken. Voorafgaand aan het colloquium werden verschillende zaaleigenaren onder druk gezet door extreem links gespuis. Zelfs de burgemeester van Leuven deed een duit in het zakje door zaaleigenaren mede te delen dat er geen politie bescherming zou zijn als de links fascistische knokploegen een aanval zouden doen.
Maar het NSV zette door en kwam via een aantal omzwervingen uit bij café Den Bengel waar de panelgesprekken plaats vonden. Daarna werd er tot de late uurtjes na gepraat in de Leeuw van Vlaanderen. Een compliment aan de correcte ordedienst van Voorpost Vlaanderen die de gehele dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat met een frisdrank in de hand de omgeving van het café in de gaten hield.
Ondanks de afzeggingen van de eerste drie zalen vonden toch een aantal Nederlandse Identitairen de weg naar Antwerpen. Voor een aantal van ons was het de eerste maal in het ‘buitenland’ voor politieke aangelegenheden, en er werden vele nieuwe mensen ontmoet, en internationale bekenden in levenden lijve gesproken. We waren het zeker niet met de ideeën van elke bezoekende organisatie eens, maar het was goed eens van gedachten te wisselen, het is zeker een aanrader om een volgende keer eens mee te komen! Ω
0004 (2) 0023 (2) 0031 0034 Leuven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *