Als Identitair Verzet willen wij graag afstand nemen van de vele berichten in de media waarin wij als Identitair Verzet in verband worden gebracht met de ophanden zijnde jacht op de moordenaar van politicus Pim Fortuyn. De grond van deze speculaties is een eerder gedane observatie door een woordvoerder van het Identitair Verzet. Al sinds de dag van de moord op Fortuyn leeft er een enorme woede onder de Nederlandse bevolking, en zo mogelijk nog meer onder het rechtse electoraat.

Ten gevolge hiervan zal praktisch eenieder ter ore zijn gekomen dat er op de dag van zijn vrijlating, in casu 2 mei 2014, een ‘jacht’ geopend zal worden op Volkert van der Graaf. Al sinds de eerste foto’s van de moordenaar zijn uitgelekt circuleren er al plaatjes met de roos van een jachtgeweer over zijn hoofd gefotoshopped, begeleid met allerhande opruiende teksten. Zo ook de speculatie dat er al langere periode financiële middelen worden vergaard om deze jacht uit te voeren. Dat deze geruchten breed verspreid zijn wordt overigens mede aangetoond door vergelijkbare uitingen van Marten Fortuyn. Het feit dat een van onze woordvoerders eenmaal heeft aangegeven dat deze dreigementen hem ter ore zijn gekomen, naar aanleiding van een directe vraag hierover, houdt niet in dat wij op enige wijze betrokken zijn -of willen zijn- bij zulke activiteiten.

Als Identitair Verzet respecteren wij de Nederlandse rechtstaat en haar grenzen, evenals de uitspraken van onze rechterlijke macht. Hoewel wij het niet eens zijn met de, in onze ogen belachelijk, lage straf voor een politieke moordenaar en de bijkomende strafkorting, zijn wij een gezworen tegenstander van elke vorm van eigenrichting. Wij vinden het dan ook spijtig dat er in de media geïnsinueerd wordt dat wij betrokken zouden zijn bij deze klopjacht, of deze willen steunen dan wel hiertoe willen oproepen, en willen met woord en daad afstand nemen van deze schandelijke aantijgingen.

Wij dragen graag op democratische wijze bij aan het maatschappelijk debat rondom de strafkorting en steunen van harte de roep om afschaffing van dit systeem. Om deze reden zullen wij de demonstratie van vanavond 2 mei in Rotterdam van Smolders en Leefbaar Rotterdam ook ondersteunen. Mede omdat het bijzonder schrijnend is dat de moordenaar van een politicus een uitgebreide beveiliging krijgt, terwijl dit zijn slachtoffer destijds ontzegd is, de verhoudingen zijn in dit land helaas scheefgegroeid.

Concluderend is het Identitair Verzet wars van extremistische elementen en personen, en willen wij ook op geen enkele wijze betrokken worden bij hun gedachtengoed of door hun gedane oproepen. Wel willen wij de wetgevende macht oproepen om de bestaande strafkorting te heroverwegen, zeker in situaties waarin de moordenaar cq. dader geen enkel berouw toont.

2 thoughts on “Jacht op Volkert, niet door ons.”

  1. Ik ben, zoals velen, tegen gebruik van geweld. Echter, het democratisch proces zoals dat in Nederland wordt gebezigd heeft zijn langste tijd ook gehad. De linkse bewegingen zouden in hun macht moeten worden beperkt. De veiligheid van de burgers moet worden verbeterd. Ik ben bang dat dat op termijn wel met verzet moet gebeuren en dat dat bijna niet zonder geweld kan.

  2. Wel vreemd dat Fortuyn tot aan zijn dood GEEN bescherming genoot van de overheid, maar dat die hond Volkert van der Graaf wel punctueel beschermd gaat worden.

    Wederom de wereld op zijn kop, zou links hier een handje in hebben evenals in de dood van Pim Fortuyn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *