Toen het Identitair Verzet Rotterdam te horen kreeg dat het asielzoekerscentrum in ’s-Gravendeel weer open ging zijn wij gelijk overgegaan tot actie, want in de gehele regio Rijnmond staan wij op waar politici verzaken. Het voornemen om het AZC te heropenen is voor geen enkele inwoner van de Hoekschewaard een win situatie, hier zijn alleen maar verliezers.

De week voor de informatiebijeenkomst werd er in de gehele gemeente Binnenmaas al druk gefolderd. Hierbij vingen we in gesprekken met bewoners op dat er veel weerstand was tegen het AZC. Dit gaf de burger moed en dus kwamen wij opgetogen aan bij zalencomplex Concordia te ’s-Gravendeel voor de informatieavond, hier hebben wij met een groep van tien identitairen nogmaals zoveel mogelijk mensen gewezen op ons standpunt, namelijk: Opvang in eigen regio is meer humaan!

Helaas was er een overmacht aan politie aanwezig om de boel, zowel binnen als buiten het zalencentrum, in het gareel te houden. Dit zegt naar onze mening al genoeg over het draagvlak voor de heropening van het AZC. Ook de jongeren van ’s-Gravendeel roerden zich maar zagen zich genoodzaakt om rustig te blijven.

Toen om half 8 de bijeenkomst werd gestart bleek het een aaneenschakeling van propaganda en foutieve informatie om de burgers het AZC door de strot te duwen. Sprekers waren onder andere de burgemeester, meneer A. Borgdorff die zichzelf presenteerde als burgerv(err)ader en wethouder H. van Etten. Tevens was het Centraal Orgaan Asielzoekers aanwezig om een praatje te houden voor een nieuwe vestiging en tevens verspreiden van valse informatie over de herkomst van de asielzoekers.

Met nadruk werd verteld dat de definitieve beslissing nog niet is genomen. Aan het draagvlak onder de bewoners is te zien dat als de gemeente de beslissing maakt om het AZC wel te heropenen het laatste woord nog niet is gesproken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *