Nederlanders hebben in meerderheid moeite met een verdere islamisering van ons vaderland. Helaas telt de mening van de meerderheid van de bevolking niet mee. De politieke elite denkt wel te weten wat voor u van belang is.

De Nederlandse reguliere media rent van hype naar hype. Nu is het Gouda die in het nieuws is. Maar een tijd geleden was het Leiden. Hier werd al een megamoskee neergezet aan de Marnixstraat in 2012. Vlak daarna werd er nog een nieuw te bouwen moskee doorgeduwd aan de Ter Haar Kade. De complete buurt kwam in het verzet om voor een ieder diverse redenen. Voor de een was het gezichtsvervuiling, de ander vind de te verwachte schade aan een historische molen te ver gaan, mensen krijgen parkeerproblemen, maar ook de islamisering van de wijk zagen velen niet zitten. De geplande minaret, in de islamitische wereld het teken van de overwinning op het omringend gebied, was een klap in het gezicht voor veel burgers. Het Identitair Verzet voerde al actie bij de eerste paalslag van deze moskee en waren de ruim tweehonderd gezinnen niet vergeten bij de volgende hype.

Bewoners die in die tijd tegen waren, worden sinds de bouw begon stelselmatig in de persoonlijke levenssfeer aangepakt door groepen niet Nederlandse jongeren. Vrijdagavond gingen er weer ruiten in bij bewoners. De politie? Die gaat het onderzoeken. Maar komt tot op heden tot niets.

Identitaire actievoerders besloten na het lezen van de laatste aanval een geplande campagne spontaan te vervroegen. Bewust werden de Leidenaren zelf thuis gehouden. Niet alleen om het boetebedrag te beperken maar ook om geweld achteraf na herkenning te voorkomen. Als eerste actiedoel werd de nieuwbouw aan de Ter Haarkade bezet. Vanaf zeven uur hingen onze spandoeken en de Nederlandse driekleur aan de gevel en de opgang naar het dak werd gebarricadeerd. Om kwart over acht bestormden zestien agenten het dak op bevel van de burgemeester en namen alle op het dak aanwezige Verzetsmensen in hechtenis.

De heersende klasse denkt ons monddood te kunnen maken door ons torenhoge boetes op te leggen voor deze actie. In totaal was de financiele schade 750,- voor deze ene actie. Maar, ze kunnen ons geld afpakken, onze vrijheid beroven, maar de strijd blijft  toch gevoerd worden! Door ons of door mensen die geïnspireerd zijn geraakt en de legale actiemiddelen oppakken om de strijd aan met de Mei’68 generatie. Want we offeren onze tijd en geld niet op voor onszelf, maar ook voor de generatie na ons.

‘Aanvallen’

De subsidiespons Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) “maakt zich zorgen door deze aanval” en “is geschokt”.. En ziet nieuwe kansen voor extra subsidie.  Wij dachten in eerste aanleg dat ze een verlate reactie gaven op de islamitische terreuraanslagen in Noord West Europa die sinds december in heftigheid toenemen. Maar nee. Met ‘deze aanval’ bedoelen ze onze bezetting van een dak met een aantal activisten met spandoeken. Ze willen dat de overheid betaald voor extra beveiliging. Een voorspelling van onze kant: Dat begint met mensen aan de deur in uniforme kleding. Daarna lopen ze, net zoals de salafisten met Oud en Nieuw in Den Haag, door de wijk om ‘de orde te handhaven.

Wie toekomstige acties mogelijk wilt maken kan zich altijd aanmelden via info@idVerzet.org of ons financieel steunen met een donatie via Paypal of op ekeningnummer NL49SNSB0864785607  t.n.v. Denise de Vries o.v.v. Donatie IDVerzet-. Ω

10953985_805488422851072_6876339026234635471_n

 

2 thoughts on “Bezetting van de moskee i.o. te Leiden!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *