Zaterdagmorgen op 4 juli hebben activisten de PWA kazerne te Gouda beklommen en spandoeken en Nederlandse vlaggen opgehangen.

Dit is bedoeld als signaal naar de lokale politiek om de wens van de omwonenden te respecteren en de doorverkoop van een militair complex aan de salafistisch islamitische gemeenschap niet te laten plaats vinden. Maar ook als ruggensteun voor de burgers waar nauwelijks naar geluisterd wordt.

Een voormalig militair complex voor 1.200 gelovigen heeft geen draagvlak in de wijk. Het Identitair Verzet is sinds oktober 2014 druk in de weer om via diverse actiemiddelen de voorgenomen doorverkoop te blokkeren. Zo stonden wij bij een aantal middelbare scholen om de jeugd te informeren en is er meermalen geflyerd en geplakt in de aanlengende wijk. 

De op instigatie van de gemeente Gouda eind november 2014 opgericht bewonercomité, Gouda Noord zoals het hoort, wordt niet meer uitgenodigd en zelfs geweerd, bij de besprekingen over de voorgenomen moskee. Uit alle macht probeert een democratische minderheid hun mening door te duwen.

Aankomende woensdag is er een stemming aangaande dit plan. Het lijkt alsof zich een weer een meerderheid tegen het plan is gekant. Helaas heeft de VVD vaker een draai gemaakt in dit dossier. Eerst waren ze tegen, want ze wilden seniorenwoningen op de locatie. Toen waren ze voor om de lieve vrede in het college te bewaren. Toen de oppositie aanbood mee te stemmen met het seniorenwoningenplan bleven ze toch voor. nu het einde nadert van deze klucht zijn ze… Tegen. Het is dus nog even afwachten tot woensdag.

 

gouda3

Het aanbieden van een flyer met argumenten tegen de voorgenomen megamoskee zorgde helaas voor ophef. We hadden die actiemethode, het canvassen, overgenomen van de PvdA. Aanbellen bij mensen met een glimlach om ze te overtuigen van jouw ideeën. Maar in de huidige maatschappij is een aankondiging van ons een ‘bedreiging’. Dezelfde aankondiging van bijvoorbeeld de PvdA normaal. Terwijl de boodschap van deze salonsocialisten pas echt bedreigend is.

Het Identitair Verzet voert nu negen maanden actie inzake dit dossier en zullen dit blijven opvolgen.

Jonge activisten bij het Wellant.
Jonge activisten bij het Wellant afgelopen winter.

One thought on “Protest op en bij de PWA kazerne tegen de megamoskee!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *