Nederland gaat gebukt onder een grote instroom van economische immigranten. Doordat de reguliere opvang niet meer voldoet voor deze voornamelijk jonge mannen komen er overal zogenoemde crisisopvangplaatsen. Gemeenten voelen zich verplicht, nadat de beslissing al genomen is, de inwoners te informeren door middel van informatieavonden.

Leden en sympathisanten van het Identitair Verzet bezoeken vele van deze informatieavonden. Vaak met flyers voor de deur, soms met een spandoek en af en toe spreken lokale mensen van ons in. Opvallend wel is  dat er vaak interviews worden gegeven, die bijna nooit terugkomen in een verslag. Waarschijnlijk omdat wij geen deining veroorzaken tijdens zo’n informatieavond. En dat hoeft ook niet. Het is voor ons een ideaal moment om de regionale activisten bij elkaar te halen en om bezoekers te interesseren in onze werking. Wij maken er soms melding van op onze lokale Facebookpagina’s maar schrijven er nooit over op onze webstek.
 

We doen het nu wel, en om een zorgwekkende reden: Gisteravond stonden er 18 mensen van ons voor de deur van een informatieavond van de gemeente Teylingen. Een tiental liep naar binnen zonder probleem. Toen de andere 8 aanstalten maakten om naar binnen te gaan werden ze klem gezet door de politie met de mededeling: “Deze informatieavond is alleen voor mensen van de gemeente zelf.” 6 van de 8 pakten hun legitimatiebewijs om aan te tonen dat ze lokale inwoners waren en wilden doorlopen. Er kwam weer overleg tussen de dienstdoende agent van bureau Noordwijk en de gemeente. “Er mag niemand van jullie naar binnen op last van mensen van het college van B&W.” Warrig verhaal. Maar ook zorgwekkend. Lokale tegenstanders worden geweerd? Mensen die aan kwamen lopen en een van lokale mensen een hand gaf mochten ook niet meer naar binnen.

Het is zorgwekkend omdat lokale bestuurders blijkbaar opdracht geven aan de politie lokale burgers te weren van een informatieavond die ook van belang is voor deze mensen. Een situatie die wij als Identitair Verzet ook zeker zullen aankaarten bij de gemeente. Het behoeft geen betoog dat onze mensen die al gewoon naar binnen waren gewandeld geparticipeerd hebben aan de discussie maar niet opvallend aanwezig waren. Zoals gebruikelijk is bij onze mensen.

 
 
Gisteravond in Teylingen
Gisteravond in Teylingen
Protest in Voorhout bij de aankomst van de bussen met economische immigranten
Protest in Voorhout bij de aankomst van de bussen met economische immigranten
Protest in Katwijk bij de beslissing over een permanent AZC.
Protest in Katwijk bij de beslissing over een permanent AZC.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *