De 2e kamer verkiezingen komen eraan – tijd om na Rutte I en II weer vóór Nederland te kiezen!

Na 6,5 jaar geregeerd te zijn door Mark Rutte en zijn VVD, samen met de coalitiepartners CDA (tot 2012) en PvdA, is het tijd om het partijkartel te doorbreken en ervoor te zorgen dat weer politiek vóór Nederland gemaakt wordt.

Niet alleen de immigratiestroom vanuit het Midden-Oosten en Afrika, maar ook de steeds groeiende invloed van de Europese Unie op alle vlakken van de politiek en regelgeving hebben de laatste jaren voor fysieke, politieke en economische onrust gezorgd. Inperkingen op de vrijheid van meningsuiting, die iedere Nederlander is toegestaan
volgens artikel 7 van de Grondwet, en constante aanvallen op ons cultureel erfgoed roepen naar verandering in ons politieke systeem.

De toestroom van tienduizenden immigranten, voornamelijk jonge, alleenstaande mannen, heeft diepgaande gevolgen. Demografisch gezien kan er misschien nog van een positief effect gesproken worden in die zin dat instroom van jongeren de veroudering van de Nederlandse samenleving tegen gaat. Wij zijn er echter van overtuigt dat de massa-immigratie gaat zorgen voor een ontwrichting van de samenleving. Allochtonen uit de 2e of 3e generatie leven veelal gesegregeerd in aparte wijken van de grote steden, Overvecht en de Schilderswijk zijn
maar twee voorbeelden van de grootschalig mislukte integratie. Er is geen reden om aan te nemen dat de integratie van economische immigranten uit Syrië, Eritrea of Somalië gezonder gaat eindigen.

Stem 15 maart voor een immigratiestop, voor veilige wijken en een beter integratiebeleid!

Naast de integratieproblematiek is vooral de opkomst van islam-fundamentalistische terreurorganisaties als IS een groot gevaar voor onze Nederlandse samenleving. Via de vluchtelingenstromen worden opgeleide terroristen onze kant op gestuurd. Door de lakse identificatiecontroles tijdens de asielprocedure en ontbrekende grenscontroles heeft Anis Amri ongestoord 12 mensen kunnen vermoorden op een kerstmarkt in Berlijn, en kon hij achteraf nog minstens 4 landgrenzen passeren voordat hij uiteindelijk in Milaan gestopt werd.

Stem 15 maart voor de herinvoering van grenscontroles, ook binnen Europa, en voor een strengere asielprocedure!

Op Europees vlak zorgen niet alleen de open grenzen voor instabiliteit en onzekerheid. Groeiende financiële lasten in combinatie met steeds ingrijpendere Europese wet- en regelgeving staan haaks op het soevereiniteitsprincipe van een Nederlandse natiestaat. Tussen 2010 en 2015 was Nederland gemiddeld de grootste nettobetaler van de EU, na de Brexit zullen de uitgaves van Nederland – naast Duitsland en Frankrijk de sterkste economie binnen de EU – alleen maar stijgen. De Euro als gedeelde munt heeft Europa ontwricht, met hevige gevolgen, niet alleen
in zuidelijke naties.

Stem 15 maart voor Europa, dus tegen de EU! Stem voor het terugwinnen van soevereiniteit en economische stabiliteit!

Het strafbaar stellen van bepaalde meningen, net als het controleren van (social) media, zijn niet in lijn met onze Grondwet. Een nieuwe wet tegen “fakenews” laat in de toekomst de overheid bepalen, welke waarheid de juiste waarheid is. (Social) media zullen gecontroleerd worden door overheidsinstanties, eigen beeldvorming wordt dan dus onmogelijk. Tegelijkertijd laat een soortgelijke wet tegen “fakenews” of een wet voor de totale controle van social media de oppositie vanuit het volk verdwijnen. Meningen die niet in lijn zijn me de overheid worden op deze manier de doofpot ingestopt. Een externe controle op nieuws en overheidsbesluiten – noodzakelijk voor een goed
functionerende democratie – zullen op deze manier verdwijnen.

Stem 15 maart voor vrijheid van meningsuiting, voor vrijheid van media en communicatievrijheid!

Zelfs het naleven van oud-Nederlandse tradities is tegenwoordig niet meer ongestraft mogelijk. Wie wil dat zwarte piet zwart blijft wordt uitgemaakt voor racist. Ondanks dat uit peilingen is gebleken dat ruim twee derde van de Nederlanders het hulpje van Sinterklaas in zijn zwarte gedaante wil houden, heeft de Nederlandse publieke omroep een mix van wit en zwarte pieten laten optreden in het Sinterklaas-journaal. Vandaag de dag ontvlammen er discussies of het openlijk vieren van kerst en Pasen discriminerend is voor moslims, en dit terwijl er graag mee gedaan wordt aan het Suikerfeest.

Stem 15 maart voor het behoud van onze eigen cultuur en tradities!

Wij gaan als Identitaire actiegroep geen stemadvies geven, wij zijn van mening dat er meerdere partijen noodzakelijk zijn voor een goed functionerende democratie. Het is echter wél van belang dat er na 15 maart weer politiek voor Nederland gemaakt wordt. Wij gaan dan ook campagne voeren om burgers te informeren over verantwoorde
alternatieven op VVD, PvdA en co.

Wil jij zelf ook de straat op gaan tegen Eurofielen, Graaiers, Leugenaars? Verkiezingspakketten, bestaande uit posters, folders en stickers, zijn te bestellen via onze webwinkel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *