In Gouda wordt er gesproken over de invulling van de voormalige Prins Willem Alexander (PWA)  kazerne. De drie moskeeën in de kaasstad willen de handen ineen slaan en hier een nieuw islamitisch bolwerk van maken. Dat gaat in onze ogen een paar stappen te ver.

Gouda heeft al een onevenredig aantal jihadisten afgevaardigd naar het Midden Oosten. Meer dan in welke stad ook komen de jihadpredikers af en aan om de jeugd op te zwepen. Wij maken ons dan ook grote zorgen om een van de deelnemende moskeeën, de Al Nour moskee. Die wordt verdacht betrokken te zijn bij inzamelacties ten behoeve van de jihad.

Tijdens geld inzamelacties in juni en juli te Gouda was de prediker Tarik Chadlioui aanwezig als fundraiser. hij is een van de belangrijkste salafistische fondsenwervers binnen Europa. De Belgisch-Marokkaanse imam – beter bekend onder alias Tarik ibn Ali – haalt miljoenen euro’s op voor de bouw van salafistische moskeeën en ondoorzichtige humanitaire steun aan Syrië. In Gouda heeft ’Tarik ibn Ali’ ruim een half miljoen euro bijeengehaald tijdens benefieten in juni (300.000 euro) en in juli (260.000 euro) voor de bouw van de voorgenomen nieuwe moskee. Films van die bijeenkomsten zijn door de prediker zelf gedeeld op YouTube.
Dat de Goudse afdelingen van de PvdA en Groenlinks fel voorstander zijn van een salafistisch bolwerk in hun stad mag geen verwondering oproepen. Dat een partij als D66 voorstander is wekt meer verbazing. Juist een partij die zou staan voor persoonlijke vrijheid en liberalisme ondersteund het plan om het salafisme een nieuwe kazerne te geven blijkens de spreektekst die werd uitgesproken tijdens de bespreking van de herontwikkeling van de PWA kazerne.
De Goudse ChristenUnie zocht begin september politieke steun om jihadpredikers te weren uit de stad. D66 werkte hier niet aan mee. Gemeenteraadslid Zouhair Saddiki van D66 ging wel de straat op om de stickers en posters te verwijderen die jonge activisten hadden opgehangen rond de PWA kazerne uit protest tegen de voorgenomen plannen. Het zou hem gesierd hebben als hij net zo actief was tegen de oprukkende salafisten in Gouda.
Er is een jongerengroep in Gouda waarmee we gaan samen werken om de protesten aan te wakkeren in de stad tegen de voorgenomen opening van dit salafistisch bolwerk. Deze jongeren hebben afgelopen weekeinde meteen stickers en posters geplakt. Hulde hiervoor! De strijd begint pas in de kaasstad!
Zoals de Turkse president Erdogan de westerse wereld al meedeelde: “De moskeeën zijn onze kazernes, de gelovigen onze soldaten.” Laten we ze nu niet ook nog een echte kazerne geven waar bunkers onder gebouwd zijn inclusief schietbanen…
gouda1
Zouhair Saddiki van D66 in actie tegen Nederlands Verzet
gouda2
Zelfinitiatief van Goudse jongeren.
gouda3
Saddiki, ze hangen er weer hoor!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *