Wij dragen de Omega als ons wapenschild, als symbool van onze identitaire boodschap. De Omega is gekozen met een tweeledige achtergrond;

Allereerst is de Omega het universeel symbool van weerstand, en daarmee symbool voor onze strijd. Wij bieden de weerstand aan het gedwongen multiculturalisme, aan het verval van onze cultuur, normen en waarden en het wegvagen van onze autonomie. Ten tweede is de Omega als laatste letter van het Grieks alfabet een symbool van het einde, zoals de alfa het begin aanduidt. Onze Omega zal dan ook het einde inluiden, het einde van de generatie van mei ’68, het einde van dit systeem, een einde aan de onderdrukking van onze identiteit.

Onze weerstand zal hun einde aankondigen, onze Omega een teken van hoop voor onze generatie, en degenen die na ons komen.